Chyby v Bibli?

Těm kteří věří, že Bible je 100% pravdivá od prvního do posledního písmenka, tj. Bůh to přímo "diktoval" svatopiscům a nedopustil chybu, je vhodné připomenout namátkově několik chyb, které demonstrují, že tomu tak není,  že Bibli nelze brát doslova:

1. Gn 2:17, Hospodin říká Adamovi, že zemře v den, kdy bude jíst ze stromu...
    Gn 3, neumírá a podle Gn 4,1, 25 a Gn 5,3 se dožívá 800 let a má syna ve 130 letech..

2.  Nu 33, 38, Aron umírá na hoře Hor a podle Dt 10, 6, v Moseře.

3. 1 Samuel 16,10 a 11, David je osmý syn Jesse, 1 Pa (Letopisů) 2, 15, David je sedmý syn.

4.  2 Samuel 6, 23, Michal nemá děti. 21, 8, Michal má 5 synů.

5. Izajáš 11, 12 a Zjevení Janovo 7,1 - hovoří o čtyřech rozích světa, tzn. nejenom že je Země plochá, ale je i hranatá... (Jedna skupina kreacionistů zastává i dnes tento popis a věří, že Země je plochá.

6. 1 Samuel 2, 8, nám vypráví, že "pilíře Země patří Hospodinu, on sám na nich založil svět"..., (Země stojí navíc na dalších pilířích.) 

7. Evangelium Matoušovo 1, 16: Jakub je otcem Josefa, Lukášovo 3, 23, Heli je otcem Josefa.

8.  Izajáš  7, 14.  Podle hebrejské bible je náš překlad u Lukáše 1, 23, špatný: místo "ejhle panna počne" tam má být "mladá dívka", hebr. "alma". Křesťané si to přeložili řecky do septuaginty jako "partenos", panna. Panna  se však v hebrejštině řekne "betula", a tento výraz židé v Písmu nemají.  Všechna evangelia však mají dodnes "Ejhle panna počne a porodí syna".

Jde o otázku panenského početí Krista, zdali se narodil z muže a ženy, tj. jak k tomu dospěla evoluce, kterou Bůh respektuje, nebo máme dnes stále věřit, že polovinu dědičného materiálu, spermii, dodal zázračně Bůh Otec? My však od doby Galileiho víme, že Bible není učebnicí přírody, a navíc lidé tehdy neměli ponětí o mechanismu oplodňování. Nevěděli že i žena dává polovinu genetického materiálu. Tak jsme sice opustili starý výklad, že se jen muž podílí na tvoření člověka, a žena je jen 'poslušná' nádoba, která člověka donosí... Na základě takovéhoto čtení evangelia mohl sv. Augustin uvažovat o tom, že je spíše na škodu, že existuje sex. Podle něho by bylo lepší, kdyby jsme se rodili bez sexu. Z tétho úvahy mu vyšlo, že mechanismus přenosu dědičného hříchu jde přes muže, a tudíž přes jeho semeno, spermii. Od té doby se traduje v církvi velmi negativní postoj k sexu, až tento výklad naboural minulý papež Jan Pavel II. tím, že o něm jasně prohlásil, že to je také "Boží dar".

9. Otroctví: Když se odstraňovalo otroctví v USA, mnoho křesťanů, kteří se potýkali s výkladem Bible, s tím mělo problém. Bible totiž bere otroctví jako fakt! Dnes víme víc díky našemu vývoji a museli jsme Bibli v této věci interpretovat podle slov apoštola Pavla, že už neexistuje ani svobodný ani otrok, ani žena ani muž, ale všíchni jsou jedno v Kristu. 

10. Antisemitismy v Novém zákoně:
Kdo z Vás má zájem projít si v Novém zákoně všechna jeho antijudaistická místa, dostane šok a podiví se, jak je možné, že se dnes nevydává Nový zákon, kde by vedle originálu byl i revidovaný překlad, kde by tato místa byla už vypuštěna nebo aspoň opravena (např. místo židé dát judejci atd.). Vždyť jejich tradování v Písmu má přímý vliv na protižidovské postoje, které v minulém století vedly i k šoa. 

Proto se dnes začíná dělat biblický výzkum společně s židy.  Vždyť jsme to byli my, křesťané, kteří jsme je po tom co císař Konstantin dal křesťaství svobidu, tj. celých 1700 let pronásledovali. Neseme proto na sobě Kainovo znamení, jak to trefně o křesťanech nás řekl papež bl. Jan XXIII. 

Pro zájemce o toto téma doporučuji např. knihu prof. Martina Prudkého z ETF UK: Zvláštní lid Páně, křesťané a židé, Brno: CDK 2000, 134 s. (cena 70 Kč).

Materiál kurzů VAN, F. Mikeš
Domů     Nahoru     Feedback
Aktualizace: 2012-09-18  Centrum VAN