Home Glosář Postavy Moje stránka

Dialog vedy a náboženství

Home E-Learning EDIS Kurz VAN1 VAN in English Centrum VAN

 

Virtuální centrum konvergence vědy a náboženství

 

Oznámení o kurzech v češtině a angličtině (e.g. for Erasmus students) v LS 2013-14 studentům všech fakult UP v Olomouci:

1) V češtině: DIALOG PŘÍRODNÍCH VĚD A KŘESŤANSTVÍ - VYBRANÁ TÉMATA
Ve STAGu KST / VTVK. Základní informace o obsahu kurzu naleznete na letáčku zde.

2) In English (for Erasmus Students): Dialogue Between Natural Sciences and Christianity In STAG KST / DNSC. Basic information are available in a flyer here

Základní informace o kurzu:

  1. Výuku kurzu zastřešuje Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) Univerzity Palackého v Olomouci.

  2. Předmět (seminář) je na CMTF zapsán pod Katedrou systematické teologie (KST).

  3. Seminář je zpracováván jako vzdělávací opora v rámci projektu Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci (zkratka POMEZI).

  4. Opora je vypracovávána v prostředí informačního systému EDIS s cílem systematicky a didakticky lépe zpracovat text a media. V minulosti byl tento kurz vyučován na širší bázi pod názvem Dialog přírodních věd a náboženství. Opora nového kurzu je však i nadále aplikovatelná i na jiné náboženské a nenáboženské systémy. Jde o model otevírání uzavřeného systému dialogem. Jedině otevřené systémy jsou schopny vývoje, který v nich umenšuje nárůst na fundamentalismu.

  5. Vyučující: ThLic. Ing. František Mikeš, Ph.D.

 Církev zůstala pozadu o 200 let. Proč s ní nic nezatřáslo? Máme strach?
Kardinál Carlo Maria Martini, Milán, 8.8.2012  
Evoluce, to není teorie, systém ani hypotéza, ale daleko víc: je to
od nynějška obecná podmínka, které se musí podřizovat a vyhovovat
 všechny teorie, hypotézy a systémy, mají-li být myslitelné a správné.
Pierre Teilhard de Chardin, S.J. Kristus zdroj evoluce (1945)
Problém nastane jakmile věda nebo náboženství o sobě prohlásí,
že mají univerzální právo vyhlásit náboženské nebo vědecké dogma neomylným.
Náboženští fundamentalisté nebo vědečtí materialisté jsou příkladem takového dogmatismu.
Svou arogancí poškozují reputaci obou, vědy i náboženství.
Freeman Dyson, Physicist (Templetonova cena 2000)
Pravda nemůže být v různých náboženstvích různá, ale je jen jediná;
proto přes všechny kontradikce hledejme komplementaritu,
přes všechnu exkluzivitu hledejme inkluzivitu,
 oboustrannou informovanost,
 oboustranný dialog,
 a oboustrannou transformaci.
Hans Küng, teolog (1997)
Ať se uznává, že každý věřící... vlastní legitimní svobodu bádání, myšlení
 a vyjadřování výsledků s pokorou a odvahou ve věcech, ve kterých je kompetentní.
§62. Pastorání konstituce Radost a naděje (II. Vatikánum, 1965)
 
Poctivý dialog mezi partnery není nic jiného než specifická cesta každého z nich do budoucnosti, k Bohu,
 ať mu dávají jakékoliv jméno, nebo žádné. Dialog mezi  vědou a náboženstvím je takovou cestou.
Jeho úkolem pro nábožensky věřící je pomocí konceptů vědy opouštět rychle obsoletní modely
vztahů Boha k vesmíru, a místo nich dnes kreativně hledají nové. fm
("Jinak se nám lidé do sytosti smějí", upozorňoval nevzdělané křesťany biskup Augustin z Hippo, Tunis.)
Náboženství, které nesnese otázky vědy, je náboženství pokřivené.
Filip Jaroš
 
Home     Top
Aktualizace: 2016-02-15  Centrum VAN